Taalbureau Maître Jean

Taleninstituut
in Breda

 - Kennismaking
 - Lestarieven
 - Europees referentiekader
 - Algemene voorwaarden
 - Routebeschrijving
 - Contactinformatie

 - Niveau A/B/C
 - Zakelijk
 - Conversatieles

 - Niveau A/B/C
 - Zakelijk
 - Examentraining NT2

 - Niveau A/B/C
 - Zakelijk
 - Conversatieles

 - Nederlands
 - Français
 - Deutsch
 - English

 Algemene voorwaarden

 1. Aansluitend op via de website van Taalbureau Maître Jean verkregen informatie kunt u mailen voor meer informatie. Bij belangstelling maakt u een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 2. Als u besluit een cursus te beginnen, vult u een inschrijfformulier in en ondertekent u de algemene voorwaarden voor akkoord.
 3. Een cursus omvat 30 lessen. Voor een conversatieles is de cursusduur een jaar. Een cursus kan het hele jaar door worden opgestart.
 4. De lessen zijn privé, behalve wanneer er bij de inschrijving een groep gevormd kan worden of u zich kunt aansluiten bij een bestaande groep.
 5. De lestijden van Taalbureau Maître Jean zijn: maandag t/m vrijdag van 9 tot 22 uur. Het Taalbureau is in het weekend gesloten.
 6. Voor korte, dringende berichten kunt u bellen op telefoonnummer 076-5420502. Bij afwezigheid kunt u uw bericht inspreken op de voicemail.
 7. De lestarieven per persoon per les van 60 minuten zijn als volgt: Voor particulieren €40,00 voor een privéles, €22,50 voor een groep van twee personen, €17,50 voor een groep van drie tot vijf personen. Voor bedrijven komt hier 21% btw bij. Prijswijzigingen voorbehouden.
 8. Bedrijven ontvangen een nota vooraf voor een gehele cursus of een nota per maand. Particulieren ontvangen een maandelijkse nota aan het begin van elke cursusmaand.
 9. De betalingstermijn van de nota is 10 werkdagen. Indien de nota niet binnen deze termijn is voldaan, volgt er een betalingsherinnering. Bij in gebreke blijven worden de lessen gestopt tot de nota is voldaan.
 10. Bij de inschrijving voor een cursus worden vaste lestijden met u afgesproken waaraan u zich zo veel mogelijk dient te houden.
 11. Privélessen die langer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht, maar kunnen binnen een week worden ingehaald. Privélessen die 24 uur van tevoren of korter worden afgezegd, worden in rekening gebracht en kunnen niet worden ingehaald.
 12. Groepslessen worden bij afwezigheid van een of meer deelnemers niet geannuleerd of verzet. Een afgezegde les wordt in rekening gebracht. Een les die door de docente wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.
 13. Bij onderbreking van de cursus voor drie weken of langer wordt de lestijd niet vrijgehouden.
 14. Voor een cursus geldt een cursusduur van maximaal een jaar. Een jaar na de begindatum van de cursus vervalt het recht op resterende lessen.
 15. Een vooraf betaalde afgebroken of niet afgeronde cursus wordt niet gerestitueerd. Cursussen staan op naam en kunnen derhalve niet worden overgedragen.
 16. De studieboeken kunnen door Taalbureau Maître Jean voor u worden besteld. Hiervoor betaalt u verzendkosten. Natuurlijk kunt u ook zelf de studieboeken aanschaffen.
 17. Ook kunt u films en leesboeken lenen uit de bibliotheek van het Taalbureau. De uitleentermijn is twee weken. Beschadigde of niet teruggegeven films of boeken worden in rekening gebracht.
 18. Taalbureau Maître Jean is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van fouten, misverstanden of gebrekkige informatie van de zijde van cursist of opdrachtgever.
 19. Als u bij Maître Jean aan een cursus begint, dient u zich te houden aan de regels die u hierbij zijn voorgelegd.
© 2019 Taalbureau Maître Jean